Ollerup Vandværk

Fakta om dit vandværk

 

Vandværket forsyner Ollerup by.

 

Mod øst til Svendborgvej 1 - mod vest til Svendborgvej 110 og Kohavevej 37
Mod nord til Nordgade 39 - mod syd til udstykningen Sømarken.

 

Der er etableret sammenkobling med V. Skerninge Vandværk for eventuel nødforsyning. Vandværket indvender vand fra adressen: Nielstrupvej 29

 

Vandet kommer fra 2 nyrenoverede boringer. Forsyningsledningerne udgør: Råvandsledning 2,5 km, Forsyningsledninger 14 km. 

Råvandet med delvis selvløb og boringspumper - løber til Vandværket med 40 m3/h

 

Råvandet filtreres i et lukket anlæg med 2 stk. trykfiltre.
Et forfilter og et efterfilter med en kapacitet på 40 m3/h
Råvandet iltes med kompressorluft i toppen af trykfiltrene for udfældning af jern- og manganforbindelser på filtermaterialerne.

 

Efter gennemløb af de 2 trykfiltre løber drikkevandet ned i 2 stk rentvandsbeholdere på 205 m3 og 82m3, hvorfra det pumpes ud til forbrugerne af 5 pumper
Her ses de 2 store filtre, hvor vandet renses. Først sendes vandet gennem den forreste beholder (forfiltret). For at rense vandet yderligere løber det gennem efterfilteret. Vandet er nu renset effektivt, så det kan sendes ud til forbrugerne.
 

Kontor

Svendborgvej 70 B
Ollerup
5762 Vester Skerninge.

Tlf.: 62244380

kasserer  tlf. 52147921
Mail: kontor@ollerupvand.dk 

CVR nr. 16560715

Nyt:  Mobile Pay 740696 - husk forbrugernr.

 

Vandværket har oprettet en SMS tjeneste, der orienterer ved ledningsbrud o.l. Har du mobil m/taletidskort eller hemmeligt nr. kan du tilmelde dig under SMS-Service.

 

Formand  tlf. 21453410 

Mail:  formand@ollerupvand.dk

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies